Stichting CAP bestaat uit twee maneges voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke- en/of meervoudige beperking. Op de Maartenshoeve wordt voornamelijk paardrijden en dierverzorgingsles gegeven. Op manege De Winckelsteegh wordt naast paardrijden ook dagbesteding, huifbedrijden, rijden met de koets en aangepast voltige gegeven.

 

 

Winkelsteegseweg 99

6534 AP Nijmegen

Telefoonnummer (088) 77 94 788

Emailadres: info@stichtingcap.nl

Rekeningnummer NL04RABO0300885253

t.n.v.stichting CAP

          ANBI