Onze medewerkers, steun en toeverlaten voor de mensen die bij ons rijden, de vrijwilligers en de mensen die bij ons werken in de Dagbesteding. Stuk voor stuk vrouwen (waar blijven de mannen?) met hart voor mens en dier. Opgeleid om met beide te kunnen werken en dat doen ze elke dag weer met grote inzet. We zijn blij met ons fijne team en stellen ze graag aan je voor.

Anneke Berendijk - bedrijfsleider stichting CAP

Anneke Berendijk

Bedrijfsleider

Sociaal pedagogisch werker, hippisch bedrijfskundige, instructeur CAP

Diana Geerts

Sociaal pedagogisch werker, hippisch bedrijfskundige, paardrij instructeur

Rita Verschuur Paardrij-instructrice FPG, begeleider dagbesteding CAP

Rita Verschuur

Paardrij instructeur, begeleider dagbesteding

Denise de Wan Paardrij-instructrice FPG, contactpersoon voor vrijwilligers en stagiaires stichting CAP

Denise de Wan

Paardrij instructeur

Susanne Milder - Banken - paardrij instructeur CAP

Susanne Milder-Banken

Paardrij instructeur

Joni Jurriens - paardrij instructeur CAP

Joni Jurriens

Paardrij instructeur

Ike Nell - paardrij instructeur CAP

Ike Nell

Paardrij instructeur

Susanne Middel - IPG instructrice CAP

Susanne Middel

Paardrij instructeur

Sabine Thomassen paardrij nstructrice en vakleerkracht dierverzorging CAP

Sabine Thomassen

Paardrij instructeur, vakleerkracht dierverzorging

Jeantien van Dorpel - paardrij instructrice CAP

Jeantien van Dorpel

Paardrij instructeur

Mirjam van Soest administratief medewerker CAP

Mirjam van Soest

Medewerker secretariaat

Mireille medewerker stichting CAP

Mireille van Amersfoort - Ebbers

Begeleider dagbesteding

Sandy Jansse dagbestedings coördinator

Sandy Janssen

Dagbestedingscoördinator

Annemarie Peters paardrij instructrice CAP

Annemarie Peters

Paardrij instructeur

Esmi Mulder – Jouvenaar Begeleider dagbesteding stichting CAP

Esmi Mulder - Jouvenaar

Begeleider dagbesteding

Daisy medewerker stichting CAP

Daisy van Duinen

Paardrij instructeur, begeleider dagbesteding

Sofie medewerker stichting CAP

Sofie van Vught

Paardrij instructeur